Pozvání: Výstava Karel IV. – zbožný panovník: úcta českého krále ke známým i méně známým světcům

Srdečně Vás zveme na výstavu "Karel IV. - zbožný panovník: úcta českého krále ke známým i méně známým světcům", doprovázenou audiovizuální prezentací Umění doby Karla IV..  Výstava představuje na 15 posterech českého krále a římského císaře Karla IV. jako zbožného panovníka, který cítil odpovědnost za jemu svěřený lid.  Je všeobecně známo, že Karel byl vášnivým sběratelem ostatků světců.  Nesbíral je ovšem jako kuriozity, nýbrž pro vlastní posvěcení, pro spásu svého lidu a také kvůli zvláštní přízni, kterou mu svatí prokazovali.

PDF dokument: