Při Noci kostelů 9. 6. 2017 do našeho kostelíku přišlo 475 návštěvníků

Noc kostelů přilákala k prohlídce kostela svaté Kateřiny Alexandrijské 475 návštěvníků.  A to přestože se v poseldním týdnu v kostele uskutečnily hned dvě další kulturní akce s pěknou účastí - Absolventský koncert ZUŠ a Společný koncert pěveckých sborů.   Zájem byl zejména o prohlídku věže a krovu kostela. Poslední poutníky k nám dovezl zájezdový autobus z Čeladné po půl dvanácté. Děkujeme všem organizátorům za nezištnou pomoc s přípravami a propagací celého programu Noci kostelů, za ruce přiložené k dílu při přípravě a úklidu celého kostela, za nácvik vystoupení schole a scholičce, a všem dobrým lidem, kteří se jakkoli podíleli na technickém i organizačním zajištění průběhu celého večera. Také děkujeme Úřadu městského obvodu Hrabová za zajištění propagačních kartiček s fotografií našeho kostela.