Přihláška k výuce náboženství

Nabízíme Vám možnost přihlásit své dítě k výuce římskokatolického náboženství. Obsahem předmětu je seznámení se základy křesťanství, s obsahem Bible a zásadami křesťanského života. Hodiny náboženské výchovy probíhají pod vedením p. katechetky Dany Málkové pravidelně 1x týdně, předpokládá se pátek od 14:00 hod. v budově ZŠ Paskovská. Přihlášky odevzdejte o. Adrianovi.

PDF dokument: