Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc září 2017

Na základě prosby národního ředitele Apoštolátu modlitby v ČR, P. Pavla Ambrose SJ a s doporučením otce biskupa Františka Václava Vám zasílám „Naléhavý úmysl apoštolátu modlitby papeže Františka“.

Cílem je, aby se k těmto modlitbám připojilo co nejvíce věřících a vytvořili „Celosvětovou síť modlitby s papežem“.
Více k apoštolátu modlitby najdete zde (http://www.jesuit.cz/am/).
Úmysly budou zveřejňovány také na webu diecéze, kde je vytvořena nová stránka věnovaná těmto úmyslům
(http://www.doo.cz/pastoracni-aktivity/modlitby-s-papezem.html)

PDF dokument: