Pozvání na přednášku k historii a prohlídku kostela ve středu 13. 12. 2017 v 8:30

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku „Příspěvek k historii a pamětihodnostem hrabovského dřevěného kostela sv. Kateřiny Alexandrijské“ a prohlídku kostela, která proběhne pod vedením Bc. Martina Slepičky (Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM FF OU) ve středu 13. prosince 2017 od 8.30 hod ráno v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové.