Tříkrálová sbírka 6. 1. 2018

Také v letošním roce se naše farnost zapojí do Tříkrálové sbírky. U nás proběhne Tříkrálová sbírka v sobotu 6. 1. 2018. Začne Tříkrálovou bohoslužbou s žehnáním koledníkům v 8:00 v našem kostele, po mši svaté se vypraví skupinky koledníků do ulic (asi od 9. hodiny). Děkujeme za Vaše přispění na dobrou věc (viz níže).  Tříkrálové skupinky se prokazují pověřovacím průkazem vedoucího skupinky a příspěvky se vybírají do označených zapečetěných pokladniček. 
Záměry sbírky: 
Charita Ostrava + sv. Alexandra

  • Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa
  • Podpora lidí bez domova v rámci terénních programů Charitního domu sv. Benedikta Labre
  • Podpora lidí bez domova - provoz Šatníku Charity Ostrava
  • Podpora lidí v závěru života v Hospici sv. Lukáše - pořízení průmyslové pračky
  • Podpora ohrožených dětí a mládeže v Charitním středisku Michala Magone - rekonstruce rozvodů a elektřiny
  • Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen

Diecézní charita ostravsko-opavská

  • Podpora projektů Diecézního střediska Diecézní charity ostravsko-opavské, podpora poradenského a informačního centra, podpora práce se sociálně vyloučenými skupinami, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a poradny, terénních a ambulantních programů, komunitních programů DCHOO