Pozvání na setkání seniorů

PDF dokument: 

Výsledky tříkrálové sbírky 2015 v naší farnosti

Během letošní Tříkrálové sbírky konané dne 10.1. 2015 se vybralo celkem 74 441,- Kč.  Děkujeme všem obětavým koledníkům a organizátorům. Velký dík patří všem dárcům, kteří takto přispěli na projekty Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra. (Pro srovnání: v loňském roce se při Tříkrálové sbírce vybralo 61 463 Kč).

PDF dokument: 

Pořad bohoslužeb na měsíc únor

PDF dokument: 

Pořad bohoslužeb na měsíc leden

PDF dokument: 

Adventní koncert 2014

Srdečně zveme na koncert Komorního sboru Ostrava pod vedením P. Dědičové

PDF dokument: 

Adventní návštěvy nemocných

Letošní předvánoční návštěvy duchovního u nemocných farníků se uskuteční během úterý 16.12.2014.
Víte-li v rodině nebo v kruhu známých o někom, kdo by tuto službu uvítal, nahlaste prosím jméno a adresu o. Adrianovi.

Pořad bohoslužeb na měsíc prosinec 2014

PDF dokument: 

Zapalme svíčku

PDF dokument: 

Pozvání na Pouť Svaté Kateřiny 23.11.2014

Srdečně zveme na společné slavení Slavnosti Ježíše Krista Krále a pouť Svaté Kateřiny Alexandrijské. V době mezi 1. a 2. mší svatou to je v době od 9:10 do 10:20 hodin a po skončení 2. mše svaté - to je v době od 11:30 - 12:00  bude pro zájemce také otevřena věž kostela.
V průběhu konání mše svaté není vstup na věž možný. Děkujeme za pochopení.

Syndikovat obsah